sobota, 16 marca 2013

Węglowodany

Węglowodany to związki organiczne, które w swym składzie mają CHO, czyli węgiel, wodór i tlen. Inne nazwy to cukry, cukrowce, sacharydy.


Podział węglowodanów:

Cukry proste
1.  Monosacharydy.
2. Oligosacharydy. Disacharydy.

Cukry złożone
2. Cukry złożone.Polisacharydy.


Węglowodany POWINNY stanowić większość związków dostarczanych naszemu organizmowi. Dostarczają one niezbędną energię w postaci kalorii.  Węglowodany dostarczają 4kcal/g.
Uwaga:
cal - 1 kaloria,
kcal - 1 kilo kaloria, czyli 1000cal,

Ad.1.
Monosacharydy można dzielić wg ilości atomów węgla lub wg grupy (aldozy i ketozy).
Ja opiszę tylko heksozy, ponieważ są najczęściej spotykane. Mają 6 at. węgla.

Glukoza - podstawowy cukier, krąży we krwi.  Nadmierny poziom tego cukru we krwi oznacza cukrzycę. Insulina (hormon) obniża go.Galaktoza - jest składnikiem laktozy, a więc stanowi 1/2 cukru mlecznego np. występującego w mleku krowim.Fruktoza - występuje w owocach -> fruits.
Ad. 2.
Disacharydy są zbudowane z mniejszych jednostek monosacharydów. Jak widać każdy z poniższych związków ma w swoim składzie glukozę.

Sacharoza - glu + fru, tradycyjny cukier jaki otrzymuje się z np. buraków cukrowych.
Laktoza - glu + gal, cukier mleczny. Z nim związana jest nietolerancja laktozy, czyli brak enzymu laktazy aby rozłożyć laktozę. Co ważne laktoza jest nieobecna już w serze, ze względu na charakter procesu jego wytwarzania. Uwaga: jak widzimy mleko także dostarcza nam węglowodanów!Maltoza - glu + glu, występuje w pyłku kwiatowym -> miodzie. Jest także wyczuwalna po kilkuminutowym trzymaniu chleba w buzi, kiedy to amylaza ślinowa zaczyna działać.Ad. 3 Cukry złożone.
Polisacharydy to związki o bardzo długich łańcuchach o różnej strukturze.

Glikogen - substancja magazynowana w mięśniach  i wątrobie zwierząt, która daje organizmowi energię. Jest to wersja glukozy przeznaczona do przechowywania.Skrobia - występuje w ziarnach -> pieczywo, makaron. Magazynuje energię w roślinach, czyli to taki roślinny odpowiednik glikogenu, ponieważ także składa się z merów glukozy.
Celuloza - składnik błonnika, który jest nietrawiony przez organizmy zwierzęce (bydło potrafi to dzięki odpowiednim bakteriom w swoim przewodzie pokarmowym). Odgrywa bardzo znaczącą rolę w zdrowym odżywianiu człowieka. Buduje ścianki komórek roślinnych a więc występuje w różnych częściach roślin.