środa, 5 grudnia 2012

Faza ciemna - wersja skrócona

Faza ciemna to etap fotosyntezy, kiedy światło nie jest potrzebne do jej zajścia aczkolwiek jest to faza zależna od produktów fazy jasnej, czyli tzw. siły asymilacyjnej.


Asymilacja CO2 - w fotosyntezie zachodzi w fazie ciemnej i jest nazywana karboksylacją.

Trzy etapy fazy ciemnej (cykl Calvina):

1. Karboksylacja.
RuBP --- +CO2 ---> heksaza (cukier o 6 at. węgla)

Następnie:
heksaza ---rozpad---> 2 x kwas fosfoglicerynowy PGA

2. Redukcja.
PGA ----> PGAL aldehyd fosfoglicerynowy

3. Regeneracja.
5/6 powstałych cząst. aldehydu przeznaczona jest na odtworzenie akceptora dwutlenku węgla, czyli RuBP.
Natomiast pozostałą 1/6 cząst. możemy uznać jako zysk netto z fotosyntezy.


RuBP - rybulozobifosforan. Karboksylację katalizuje tutaj enzym rubisco.