piątek, 17 grudnia 2010

Zapłodnienie u nagonasiennych.

Zapylenie jest to akt padnięcia ziarna pyłku na okienko zalążka.

 A więc mamy gametofit męski (mniej więcej jest to ziarenko pyłku z rozwiniętym w środku gametofitem; powstały tam dwie komórki).
1. Komórka wegetatywna zaczyna tworzyć łagiewkę pyłkową, która wrasta w ośrodek (makrosporangium żeńskie). Łagiewka rośnie aż dotrze do jednej z kom. jajowych.

2. Komórka generatywna dzieli się na dwie komórki plemnikowe (nie są to zwyczajne plemniki, lecz jedynie jądra). Pomiędzy dwiema komórkami następuje "rywalizacja", ponieważ tylko jedna połączy się z kom. jajową. Druga zginie, zdegeneruje.

Stworzona zostaje zygota, z której powstanie nowy, młody sporofit.


Kom. plemnikowa + kom. jajowa = zarodek.
Bielmo pierwotne  -> tkanka odżywcza dla zarodka.
Osłonki -> łupina nasienna zalążka. 
^^^^ Wszystkie te elementy tworzą NASIENIE

poniedziałek, 13 grudnia 2010

Rozwój ziarna pyłku i owocolistków nagonasiennych.

Musisz znać budowę ziarna pyłku i owocolistków, czyli męskich zarodników nagonasiennych.

W każdym ziarenku rozwija się męski gametofit (tylko kilkukomórkowy). Najważniejsze komórki to:
- komórka wegetatywna,
- komórka generatywna,

 Owocolistek
W ośrodku znajdują się 4 makrospory, z czego 3 szybko zanikają. Z jednej pozostałej rozwija się gametofit żeński (nazywany też bielmem pierwotnym). Powstają w nim dwie rodnie z komórkami jajowymi w sobie.

 Taki jest stan rzeczy przed zapłodnieniem.

wtorek, 7 grudnia 2010

Budowa kwiatów żeńskich i męskich nagonasiennych.

Kwiat żeński nagonasiennych:

Całość to owocolistek [łuska nasienna]. Owocolistki mają dwa zalążki umieszczone w dolnej części.
Jest to pojedynczy kwiat.
Każdy zalążek jest osłonięty osłonkami i posiada otwór - tzw. okienko.
To, co otaczają osłonki, czyli wnętrze to ośrodek (makrosporangium).
W ośrodku natomiast rozwijają się 4 makrospory (zarodniki żeńskie).
Cała szyszka żeńska, która składa się z owocolistków jest więc kwiatostanem (bo każdy owocolistek to kwiat).Kwiat męski nagonasiennych:
Kwiat męski to strobil*, czyli kłos złożony z łuskowatych pręcików (mikrosporofili inaczej mówiąc). Na rysunku jest to ta środkowa "szyszka".
Każdy mikrosporofil ma 2 worki pyłkowe (mikrosporangia), gdzie wytwarzane są zarodniki, czyli ziarna pyłku (spory).

Każde ziarno pyłku zaopatrzone jest w 2 pęcherzyki lotne. Jest to przystosowaniem do wiatropylności, ponieważ pomagają ziarenkom przenosić się przez wiatr.

W środku pyłku znajduje się 1 komórka wegetatywna.

^ Ziarenka pyłku.

* Czasem, kiedy mowa o kwiecie męskim nagonasiennych mówi się, że to jest pojedynczy pręcik.